Saturday, October 18, 2008

Bandh, blockade

Bandh leh blockade ziak in thilphutte hih buchinna ahi chih ka simkha nai kei. Economic loss khong bang ngaihsun le hang bandh khawng bawl huai sa keng! Taangpi taangta a ding in haksatna tuntu lel hilo hiam?

No comments: