Thursday, December 24, 2009

OBITUARY on 3years

Sihna in hong khen mahleh na hong pattahna uleh na thucinte ngilhlo in na zomto jel nu'ng.

Hong it, hong ngai leh hong phawk,

Na von, cin leh tuaite hi ung.

Dt 17.12.2006 ni a hong paisan ka nu leh ka sanggampa

No comments: